Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 21, september 2018 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 10 a.

                                                                       I

I forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring gjøres følgende endringer:

  • 5-3-1 bokstav o skal lyde:

X-rapport: sammenstilling av registreringer i kassasystemet siden forrige Z-rapport,

  • 5-3-1 ny bokstav p skal lyde:

Integrert betalingsløsning: løsninger hvor informasjon om salget, beløp mv. sendes fra kassasystemet til betalingsløsningen, betalingen registreres automatisk i kassasystemet og betalingsmiddelet er annet enn sedler og mynter.

  • 5-3-5 første ledd skal lyde:

Ved hvert salg skal det skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering. Dersom kassasystemet også brukes til å registrere kredittsalg som blir fakturert på et senere tidspunkt, skal det skrives ut en utleveringskvittering.

  • 5-3-12 første ledd skal lyde:

Kassasystemet skal kunne skrive salgsdokument (salgskvittering) for hvert salg og beløpet som registreres på kassasystemet med display skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart.

 

                                                                       II

Endringene under I trer i kraft straks.                                    

Til toppen