Forskrift om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Forskriften endrer forskrift 25. juni 2017 nr. 1052 om arbeidstid for avlastere.

Se forskriften på lovdata.no