Forskrift om endring i utlendingsforskriften (luftfart)

Endringer i utlendingsforskriften (luftfart)

Se forskriften på lovdata.no