Forskrift om endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utvidelse av adgang til å stille saker om utvisning i bero mv.)

Forskrift om endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utvidelse av adgang til å stille saker om utvisning i bero mv.) (pdf)