Forskrift om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv.

FOR-2004-12-02-1563

 

Les forskriften på Lovdata:

 

Forskrift om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv.