Forskrift om floghavre

Fastsatt ved kgl.res. 25. mars 1988 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 25. september 1990 nr. 770, 6 feb 2001 nr. 117, 9 jan 2004 nr. 157 (bl.a hjemmel).

 

Se forskriften på lovdata.no