Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 6-2 og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-6. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31k (forordning (EU) 2015/751) og nr. 31ka (forordning (EU) 2018/72).

§ 1 Gjennomføring av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31k (forordning (EU) 2015/751) om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2 Gjennomføring av forordning (EU) 2018/72 om utfyllende bestemmelser til forordning (EU) 2015/751

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ka (delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/72) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. Fra samme tid oppheves forskrift 27. juni 2016 nr. 827 om formidlingsgebyr i kortordninger mv.