Forskrift om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2021 med hjemmel i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling §§ 3-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 7-2, 8-3, 8-6, 9-5, 11-2 og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 16-12 og 16-13.

Se forskriften på lovdata.no