Overgangsregler om forsikringsformidling

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2021 med hjemmel i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling § 11-2.

Se forskriften på lovdata.no