Overgangsregler om forsikringsformidling

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2021 med hjemmel i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling § 11-2.

§ 1 Videreføring av regler om informasjon til kunden
Lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling §§ 5-4 og 5-5 fortsetter å gjelde inntil lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling § 9-2 første ledd trer i kraft. Reglene gjelder tilsvarende for forsikringsagentvirksomhet, herunder aksessorisk forsikringsagentvirksomhet og for et skadeforsikringsforetaks formidling av forsikring, og utenlandske forsikringsformidlingsforetak som driver virksomhet i Norge etter lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling kapittel 5.