Forskrift om forsøk med å gi kommunen ansvar for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne

Forsøket skal gi grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med statlig eller kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid, og om en overføring til kommunene potensielt vil kunne gi et tilbud om tilrettelagt arbeid som er kvalitativt bedre enn i dag.

Videre skal forsøket gi grunnlag for å vurdere om en overføring kan gi tilbud til flere enn i dag, gitt den samme ressursinnsatsen.

Se forskriften på lovdata.no