Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2017