Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2017

Vår ref.: 17/2466

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2017.

Les og svar digitalt på høringen ved å bruke skjemaet «Send inn høringsvar» nedenfor. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Med hilsen

Odd Wålengen (e.f.)

avdelingsdirektør                                   Thomas Såheim

                                                                  seniorrådgiver

Akademikerne
Alle departementene
Alle kommunene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service
Cerebral Parese-Foreningen
Fagforbundet
Fellesforbundet
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunesektorens organisasjon KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
Lederne
Mental helse
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
NHO Service
Norges blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norsk attføringsforum
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Næringslivets hovedorganisasjon
Rehabilitation International Norge
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sámediggi - Sametinget
Statsministerens kontor
Uføres landsorganisasjon
Unge funksjonshemmede
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen