Forskrift om fredning av Birkelunden kulturmiljø, Oslo kommune

Miljøverndepartementet legger med dette frem tilråding om fredning av Birkelunden kulturmiljø i Oslo kommune etter kulturminneloven § 20. Fredningsforslaget omfatter 15 kvartaler med til sammen 139 bygårder, samt Paulus kirke, Grünerløkka skole og parken Birkelunden, jf. vedlagt kart. Kulturmiljøet utgjør et areal på om lag 116 daa. I tillegg foreslås trapperom på 14 av eiendommene innenfor området fredet etter kulturminneloven § 15.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)