Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 9. september 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 10 annet ledd, § 12, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 5.1 nr. 6a (direktiv 2002/99/EF, som endret av direktiv 2013/20/EU og beslutning 2013/417/EU). EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 3 (vedtak 2007/118/EF), vedlegg I kap. I del 3.1 nr. 9 (direktiv 92/119/EØF, endret ved direktiv 2007/10/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 29 nov 2007 nr. 1331, 10 juli 2008 nr. 802, 17 sep 2014 nr. 1294, 2 okt 2014 nr. 1282.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov