Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i Sentralbankloven

Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2020 med hjemmel i § 5-3 i lov av 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov