Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. september 1999 i medhold av reindriftsavtalen.