Forskrift om krav til godkjenning for importører av plantevernmidler m.v.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. august 1987 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift av 14. desember 2000 nr. 1545 om plantevernmidler. Endret 9 jan 2004 nr. 136 (bl.a hjemmel).

 

Se forskriften på lovdata.no