Forskrift om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19

Fastsatt av Finansdepartementet 11. mai 2020 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 9-4 fjerde ledd.

§ 1. Fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav etter dekningsloven § 9-4 første ledd nr. 1, 3, 4 og 5 gjelder ikke ved rekonstruksjon som åpnes med hjemmel i midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19.

Fortrinnsretten for fordring etter lovgivningens bestemmelser om ansvar for skattetrekk etter dekningsloven § 9-4 første ledd nr. 2 opprettholdes.

§ 2. Forskriften trer i kraft 11. mai 2020 og oppheves 1. januar 2022.

Tilhørende lov