Forskrift om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19

Fastsatt av Finansdepartementet 11. mai 2020 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 9-4 fjerde ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov