Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppheving av forskrift 19. desember 2014 nr. 1882 om oppgaveplikt i deltakerlignet selskap

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-9 nr. 1 tredje punktum.

I

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1882 om oppgaveplikt i deltakerlignet selskap oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen