Forskrift om oppheving av forskrifter om bruk av piggtråd i gjerde mv.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. mars 2021 med hjemmel i lov 5. mai 1961 nr. 5 om grannegjerde § 18 jf. kgl.res. 8. desember 1961 og lov 5. mai 1961 nr. 5 om grannegjerde § 18 jf. kgl.res. 8. desember 1961, jf. § 20, jf. lov 14. juli 1893 nr. 7 om Pigtraads Anvendelse til Gjærde.

I

Forskrift 20. desember 1895 om piggtråd til gjerde, Spangereid kommune, Vest-Agder, oppheves.

II

Forskrift 21. mai 1946 nr. 2 om piggtråd til gjerde, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane, oppheves.

III

Forskrift 13. november 1946 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Østre Gausdal kommune, Oppland, oppheves.

IV

Forskrift 18. april 1947 nr. 3 om piggtråd til gjerde, Vestre Gausdal kommune, Oppland, oppheves.

V

Forskrift 30. juli 1947 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Ålen, Sør-Trøndelag, oppheves.

VI

Forskrift 24. september 1947 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Eresfjord og Vistdal, Møre og Romsdal, oppheves.

VII

Forskrift 14. januar 1948 nr. 2 om piggtråd til gjerde, Vågen kommune, Nordland, oppheves.

VIII

Forskrift 13. februar 1948 nr. 1 om piggtråd i gjerde, Oslo kommune, Oslo, oppheves.

IX

Forskrift 23. mars 1948 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Ankenes kommune, Nordland, oppheves.

X

Forskrift 6. april 1948 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Berg kommune, Troms, oppheves.

XI

Forskrift 19. april 1948 nr. 4 om piggtråd til gjerde, Haltdalen kommune, Sør-Trøndelag, oppheves.

XII

Forskrift 9. oktober 1948 nr. 2 om piggtråd til gjerde, Fillan kommune, Sør-Trøndelag, oppheves.

XIII

Forskrift 3. november 1949 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Bø kommune, Telemark, oppheves.

XIV

Forskrift 19. januar 1950 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Våler kommune, Hedmark, oppheves.

XV

Forskrift 27. juni 1950 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke, oppheves. 

XVI

Forskrift 23. juni 1962 nr. 2 om piggtråd i gjerde, Hemsedal kommune, Buskerud, oppheves.

XVII

Forskrift 13. juli 1962 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Mo kommune, Telemark fylke, oppheves.

XVIII

Forskrift 19. juli 1962 nr. 1 om lovlig gjerde, Røyken kommune, Buskerud, oppheves.

XIX

Forskrift 22. februar 1963 nr. 3 om piggtråd til gjerde, Lindås kommune, Hordaland, oppheves.

XX

Forskrift 19. april 1963 nr. 9 om piggtråd til gjerde, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag, oppheves.

XXI

Forskrift 18. oktober 1963 nr. 3 om jordbruksgjerde, Finsland, oppheves.

XXII

Forskrift 14. januar 1964 nr. 1 om piggtråd i gjerde, Fauske kommune, Nordland, oppheves.

XXIII

Forskrift 7. oktober 1964 nr. 1 om lovlig gjerde, Songdalen kommune, Vest-Agder, oppheves.

XXVI

Forskrift 12. oktober 1964 nr. 5 om jordbruksgjerde, Østre Toten kommune, Oppland, oppheves. 

XXV

Forskrift 14. oktober 1964 nr. 10 om piggtråd til gjerde, Voss kommune, Hordaland, oppheves. 

XXVI

Forskrift 28. mai 1965 nr. 3 om piggtråd til gjerde, Eigersund kommune, Rogaland, oppheves.

XXVII

Forskrift 4. juni 1965 nr. 1 om piggtråd til gjerde, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag, oppheves. 

XXVIII

Forskrift 1. september 1975 nr. 2 om piggtråd til gjerde, Fron kommune, Oppland, oppheves. 

XXIX

Forskrift 13. februar 1997 nr. 175 om gjerder, Randaberg kommune, Rogaland, oppheves.

XXX

Forskrift 26. november 2009 nr. 1397 om bruk av piggtråd, Lunner kommune, Oppland, oppheves.

XXXI

Forskriften trer i kraft straks.