Forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.  Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 594, 30 mai 2013 nr. 628, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 730, 12 juni 2014 nr. 774, 1 juli 2015 nr. 833, 21 juni 2016 nr. 757, 1 juli 2016 nr. 858.

Se forskriften på lovdata.no