Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2012 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,50 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 15. desember 2011 nr. 1243 om renter ved forsinket betaling.

Til toppen