Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Ukraina av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet til dyrefôr

Fastsatt av Landbruksdepartementet 21. oktober 2002 med hjemmel i lov av 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med fôrvarer § 3. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (beslutning 2002/805/EF).

Se forskriften på lovdata.no