Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. august 1987 med hjemmel i lov av 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og forskrift om plantevernmidler m.v. av 5. oktober 1984 nr. 1748.

Se forskriften på lovdata.no