Forskrift om tilskudd til anadrome laksefisk

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1425 post 70.

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre og utvikle bestander av ville anadrome laksefisk og legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen