Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen