Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om tilskudd til tiltak for truede naturtyper

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 82, underpost 2.

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven kap. VI og truede naturtyper, jf. definisjon av truede naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen