Forskrift om tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 81.

Tilskuddsordningen skal bidra til at verneområder og andre verdifulle naturområder blir del av en bred verdiskaping som har en langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen