Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen. Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 890, 19 juni 2012 nr. 597, 30 mai 2013 nr. 623, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 734, 12 juni 2014 nr. 774, 21 juni 2016 nr. 756, 23 juni 2017 nr. 983, 26 juni 2018 nr. 1027, 20 juni 2019 nr. 850 (i kraft 1 juli 2019), 29 juni 2020 nr. 1426 (i kraft 1 juli 2020).

Se forskriften på lovdata.no