Forskrift om endring i forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2023 til gjennomføring av Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no