Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2005 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 17 nr. 2 bokstav d.

Se forskriften på lovdata.no