Forsiden

Forskrift om unntak fra krav i MiFIR-forskriften om gjennomsiktighet før og etter handel for Bank of England

Fastsatt av Finanstilsynet 12. april 2019 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 4, lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 2-1, § 2-2, § 9-2, § 9-9, § 9-11, § 9-17, § 9-26, § 10-10, § 10-11, § 10-12, § 10-13, § 10-14, § 10-16, § 10-17, § 10-18, § 10-19, § 10-20, § 11-2, § 11-3, § 11-4 og § 13-1, lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn § 6, delegeringsvedtak 1. desember 2017 nr. 1907 og delegeringsvedtak 19. desember 2017 nr. 2248.

Se forskriften på lovdata.no