Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om unntak fra krav i MiFIR-forskriften om gjennomsiktighet før og etter handel for Bank of England

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 11. april 2019 med hjemmel i LOV-1956-12-07-1-§4, LOV-2007-06-29-74-§3, LOV-2007-06-29-74-§17, LOV-2007-06-29-74-§24, LOV-2007-06-29-74-§25, LOV-2007-06-29-74-§26, LOV-2007-06-29-74-§27, LOV-2007-06-29-74-§28, LOV-2007-06-29-74-§29, LOV-2007-06-29-75-§2-1, LOV-2007-06-29-75-§2-2, LOV-2007-06-29-75-§9-2, LOV-2007-06-29-75-§9-9, LOV-2007-06-29-75-§9-11, LOV-2007-06-29-75-§9-17, LOV-2007-06-29-75-§9-26, LOV-2007-06-29-75-§10-10, LOV-2007-06-29-75-§10-11, LOV-2007-06-29-75-§10-12, LOV-2007-06-29-75-§10-13, LOV-2007-06-29-75-§10-14, LOV-2007-06-29-75-§10-16, LOV-2007-06-29-75-§10-17, LOV-2007-06-29-75-§10-18, LOV-2007-06-29-75-§10-19, LOV-2007-06-29-75-§10-20, LOV-2007-06-29-75-§11-2, LOV-2007-06-29-75-§11-3, LOV-2007-06-29-75-§11-4, LOV-2007-06-29-75-§13-1, FOR-2017-12-01-1907, LOV-2016-06-17-30-§6, FOR-2017-12-19-2248                               

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften kommer til anvendelse når Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) trer ut av Den europeiske union, og forordning (EU) 600/2014 (MiFIR) ikke gjelder for og i Storbritannia.

§ 2 Unntak for Bank of England

Unntakene i forskrift 4. desember 2017 nr. 1914 om regler tilsvarende forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR-forskriften) § 1 sjette og syvende ledd gjelder tilsvarende for Bank of England.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 13. april 2019.

Til toppen