Høring av forslag til forskrifter om omsetning av tømmer og treprodukter - gjennomføring av EUs tømmerforordning i Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2013