Forskrifter til barnehageloven

Forskriftene for barnehageloven inneholder blant annet rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov