Forslag om grenseendring av Åkersvika naturreservat og opprettelse av Stilla og Brauterstilla naturreservat

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om grenseendring av Åkersvika naturreservat og vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat. Gjeldene forskrift om vern av Åkersvika foreslås opphevet, og erstattet av en ny, oppdatert forskrift.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)