Forslag om ny våpenforskrift på høring

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 19.12.2005

En arbeidsgruppe har foreslått ny våpenforskrift. Den omfatter blant annet enklere regelverk, nye regler for samlere av våpen og ammunisjon og nye regler for godkjenning av våpenorganisasjoner. Forslaget er sendt på høring. (30.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2005

  • Høringsfrist: 19.12.2005