Forslag om ny våpenforskrift på høring

Frist 19.12.2005

En arbeidsgruppe har foreslått ny våpenforskrift. Den omfatter blant annet enklere regelverk, nye regler for samlere av våpen og ammunisjon og nye regler for godkjenning av våpenorganisasjoner. Forslaget er sendt på høring. (30.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2005

  • Høringsfrist: 19.12.2005