Forslag om utvidelse av Gaulosen naturreservat og Ørin naturreservat, samt endring i verneform for Gaulosen landskapsvernområde og Kausmofjæra fuglefredningsområde

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette utvidelsene av Gaulosen og Ørin naturreservater, samt endret verneform for allerede vernede arealer som vil inngå i utvidelsene.

Last ned Kongelig resolusjon. (pdf)