Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016