Prop. 72 L (2016–2017)

Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Proposisjonen gjelder enkelte endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling og arbeidstid. Det foreslås at innleide arbeidstakere skal være omfattet av reglene om varsling. I virksomheter med minst 10 ansatte skal arbeidsgiver alltid utarbeide varslingsrutiner. Tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter som mottar varsel skal ha taushetsplikt om arbeidstakerens identitet. Proposisjonen omhandler også et forslag om at arbeidsgiver og arbeidstaker, etter initiativ fra arbeidstaker, kan inngå avtale om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget