Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i reglene om virkeområdet for medleverforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.01.2017