Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2016