Forslag til endringer i lov om personell i Forsvaret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2011