Høring Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2017-2018

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2017–2018 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.01.2017