Forslag til verneplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde i Kragerø kommune, Telemark fylke

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette forslag om vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde i Kragerø kommune, Telemark fylke.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)