Forsvarsministeren besøkte styrkene i Nord-Afghanistan

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte 13. – 14. oktober de norske styrkene i Mazar-e-Sharif og i Meymaneh nord i Afghanistan.

Forsvarsministeren besøkte styrkene i Nord-Afghanistan

16.10.06 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte 13. – 14. oktober de norske styrkene i Mazar-e-Sharif og i Meymaneh nord i Afghanistan. Besøket ble gjennomført sammen med forsvarssjef general Sverre Diesen. På programmet sto blant annet et besøk på sykehuset i Meymaneh, samt grunnsteinnedleggelse for oppstart på bygging av ny leir for PRT-styrken (Provincial Reconstruction Team).

Norsk støtte til Meymaneh sykehus

De norske styrkene ble forsterket med både lege og sykepleiere etter hendelsen 7. februar i år da det norske PRT’et ble angrepet av bevæpnede demonstranter, og flere av de norske soldatene ble skadet. Helsepersonellet skal ivareta beredskap for det norske personellet i Meymaneh, men siden de til daglig ikke har så mye å gjøre, har de engasjert seg i opplæring av personell innen både kirurgi og anestesi på det lokale sykehuset. Det er kapasiteter som tidligere ikke har vært tilgjengelige for lokalbefolkningen i Meymaneh.

Godt samarbeid

Sykehusbesøket gjorde et sterkt inntrykk på forsvarsministeren.
– På mitt andre besøk i Meymaneh er det gledelig å få konstatert at humanitære prosjekter er igangsatt. Prosjektet på sykehuset viste med all tydelighet hvor langt man kan komme med begrensede midler, og hvordan det virkelig kan gjøre en forskjell. Jeg synes samarbeidet på sykehuset er et godt eksempel på hvordan man også kan utnytte Forsvarets ressurser til å bidra i det sivile samfunn, og hvordan vi kan bidra til å redde liv som ellers ville gått tapt på grunn av mangel på kompetanse og utstyr hos lokale helseressurser, sa forsvarsministeren etter besøket.

Hun understreket at de norske styrkenes oppgave er å sikre sikkerhet og stabilitet for de afghanske myndighetene, og at bidraget til sykehuset kommer som en positiv bieffekt av de norske styrkenes tilstedeværelse.

Bygger ny leir

Den norske styrken i Meymaneh holder fortsatt til i de samme lokalene som de gjorde den 7. februar. Området er blitt utvidet til nærmest det dobbelte, men verken bygningsmassen eller beliggenheten med hensyn til sikkerhet er optimal. Derfor er det vedtatt å bygge en ny leir til PRT-styrken i nærheten av Meymaneh flyplass.

- En ny leir for den norske styrken er helt nødvendig. De lever under svært kummerlige forhold og har liten mulighet for privatliv i den trange leiren i Meymaneh sentrum, sa forsvarsministeren etter besøket i Meymaneh.
– Dessuten er sikkerheten for de norske styrkene ikke så god som den burde være.

Tradisjonell seremoni

Den nye leiren skal ligge på flyplassen i Meymaneh, og lørdag 14. oktober ble grunnsteinen til leiren lagt ned under en høytidelig og rituell seremoni, der blant annet guvernøren i Faryabprovinsen var tilstede. Guvernøren holdt en tale der han blant annet fremholdt hvor viktig det var med tilstedeværelse av internasjonale styrker for å sikre sikkerheten til befolkningen i provinsen. Han beklaget også angrepet på det norske PRT’et 7. februar.
– Seremonien var et uttrykk for kulturforståelse når grunnsteinnedleggelsen for ny PRT-leir ble gjort i henhold til muslimske tradisjoner. Jeg både håper og tror at denne leiren vil bli til glede for byen når vi en gang forlater Meymaneh, sa Strøm-Erichsen.

Besøk i Mazar-e-Sharif

Den største delen av det norske styrkebidraget i Afghanistan er stasjonert i Mazar-e Sharif. Den norske leiren ligger i tilknytning til flyplassen, der også tyskerne er i ferd med å bygge en stor leir for sitt styrkebidrag. Den norske hurtigreaksjonsstyrken QRF (Quick Reaction Force) har sin base her. Under besøket møtte forsvarsministeren sammen med forsvarssjefen hele den norske kontingenten, inkludert den norske sjefen oberst Rune Jacobsen, som er National Contingent Commander (NCC). I tillegg til QRF-styrken har også Norwegian Deployable Hospital (NDH) tilhold i Mazar-e-Sharif.