Forsvarsministeren møtte Redd Barna

Forsvarsministeren har møtt Redd Barnas generalsekretær, Gro Brækken, og assisterende utenlandssjef, Eva-Torill Jacobsen, for å diskutere problematikken rundt barnesoldater og møte med barn i væpnede konflikter.

Forsvarsministeren møtte Redd Barna

(20.10.06) Forsvarsministeren har møtt Redd Barnas generalsekretær, Gro Brækken, og assisterende utenlandssjef, Eva-Torill Jacobsen, for å diskutere problematikken rundt barnesoldater og møte med barn i væpnede konflikter. På møtet diskuterte man hvordan norsk militært personell forberedes på å møte barn i krig, og hvordan Redd Barna eventuelt kan bidra til en bedre opplæring om barn i krig og konflikt til forsvarets personell i internasjonale oppdrag.

– Å møte barnesoldater er noe av det vanskeligste personellet vårt kan bli utsatt for når de er på utenlandsoppdrag. Vi er derfor veldig takknemlige for at Redd Barna ønsker å dele sin kompetanse på dette området, og dermed bidra til at våre soldater og befal er bedre rustet for situasjoner de kan møte, sier Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Over halvparten av dem som berøres av krig og konflikter er barn, og det er et alvorlig problem at barn i mange områder blir utnyttet som soldater i krigføring. Redd Barna har bred erfaring når det gjelder barn i væpnede konflikter og krig, og har allerede undervist mange tusen personell i Forsvaret om dette. Redd Barna Norge har i tillegg ansvar for en global satsning kalt ”Rewrite the Future” for utdanning for barn i væpnete konflikter. Regjeringen støtter denne satsningen med 100 millioner kroner.

– Temaene Redd Barna tar opp er områder vi er veldig opptatt av, og vi vurderer allerede hvordan vi bedre kan integrere disse spørsmålene i utdanningen i Forsvaret. Dette er temaer vi skal være åpne om og diskutere, sier Strøm-Erichsen. Forsvaret gir allerede undervisning i beslektede temaer som menneskehandel, kulturkunnskap og etikk. Strøm-Erichsen og Brækken diskuterte hvordan man best kan samarbeide fremover, og Forsvarsdepartementet vil følge opp saken.