Forsvarspolitisk utvalg besøker Troms og Nordland

Forsvarspolitisk utvalg besøker i perioden 11-13 oktober Troms og Nordland fylke. Utvalget gjør dette for å hente innspill til sitt arbeid med sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger.

Forsvarspolitisk utvalg besøker Troms og Nordland

09.10.06 Forsvarspolitisk utvalg (FPU) besøker i perioden 11-13 oktober 2006 Troms og Nordland fylke. Utvalget gjør dette for å hente innspill til sitt arbeid med sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger. Det vil i den anledning bli arrangert to åpne møter.

Tromsø, onsdag 11. oktober kl 1915 – 2100

Møtet finner sted i auditorium 2, teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø, og er et samarbeid mellom Forsvarspolitisk utvalg og Universitetet i Tromsø.

Program: Velkommen ved rektor Jarle Aarbakke og utvalgsleder Siri Bjerke

  • Suverenitetshevdelse i nordområdene, Per Christiansen/UIT
  • Miljøutfordringer i nordområdene, Jan-Gunnar Winther/Polarinstituttet
  • Miljøsamarbeid - en sikkerhetsskapende faktor? Margrethe Aanesen/Norut Samfunn
  • Minoriteter i nordområdene, Sven Roald Nystø/Arran, Lulesamisk senter
  • Det utvidete sikkerhetsbegrep i nordområdene, Gunhild Hoogensen/UIT

Åpen debatt- Ledes av Siri Bjerke

Målselv, torsdag 12. oktober kl 1800 – 2000

Møtet finner sted i Istindportalen Målselv. Og er et samarbeid mellom Forsvarspolitisk Utvalg og Målselv kommune

Program: Velkommen ved ordfører Viggo Fossum og utvalgsleder Siri Bjerke

Ordfører Målselv, Viggo Fossum

Fylkesrådsleder i Troms, Paul Dahlø

Prosessleder familiestøtte Hærens Styrker, Anne Rebekka Rasmussen

Sjef Hærens Styrker, Generalmajor Kjell Grandhagen

Åpen debatt - Ledes av Siri Bjerke

Informasjon om Forsvarspolitisk utvalg

http://www.dep.no/fd/norsk/aktuelt/nyheter/010051-430005/dok-bn.html

Kontaktperson Forsvarspolitisk utvalg:

Gunn Elisabeth Håbjørg, Mil sekr, tlf 97624871