Rapporter og planer

Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025) - NB! Ikke nyeste versjon

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.

NB! Dette er ikke nyeste versjon!

Les rapporten her: FAF 2018-2025 - norsk versjon.pdf