Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.

Les rapporten her: FAF 2018-2025 - norsk versjon.pdf