Framtidige innkjøp til Forsvaret 2014 - 2022

Siktemålet med oversikten 2014 - 2022 er å gi industrien tidleg innsikt i moglege materiellinvesteringar og slik bidra til å vidareutvikle norsk industri si evne til å støtte opp under materiellbehovet til Forsvaret.

Framtidige innkjøp til Forsvaret 2014 - 2022 (pdf, 2 Mb.)

Engelsk utgave: Acquisitions 2014 - 2022