Friluftsloven

LOV 1957-06-28 nr 16 Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Friluftsloven definerer innmark og utmark og regulerer forholdet mellom grunneier og allmennheten, inkludert ferdsel på innmark og i utmark. Friluftsloven har bestemmelser om friluftsområder.

 

 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser