Full kontroll. En studie av kontroll- og tilsynsordningene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Hensikten med prosjektet har vært å framskaffe forskningsbasert kunnskap om organiseringen og virkemåten til de folkevalgte kontrollutvalgene i norske kommuner og fylkeskommuner.